googleb0cf3774e45828d2.html google-site-verification=KjMnv7wwfRsNMGMkqdhWbXgr8_Ub814kfp4j00PI8UI
Black Tipped British Shorthair

Jeraz British Shorthair

Breeder of Pedigree Black Tipped British Shorthair

Also British Shorthair in Whites & Blue's

Jeraz British shorthair Member of gccf breeders scheme
British Shorthair member of gccf Breeders Scheme

British Shorthair